Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Fabryczna 13-15, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl
e-mail: mdk.konkursy@op.pl

A A A

Dokumenty

 • Plan zajęć MDK

  W załączeniu aktualny (na dzień 1 października) PLAN ZAJĘĆ MDK w roku szkolnym 2018/2019.

  >> więcej
 • Program rozwoju MDK 2015-2020

  Dokument "Program rozwoju Młodziezowego Domu Kultury w Kaliszu na lata 2015 - 2020" został przyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r. Tekst w formacie PDF w załączniku.

  >> więcej
 • Logo MDK

  Statut MDK

  W załączeniu Statut Młodzieżowego Domu Kultury im. W. Broniewskiego w Kaliszu uchwalony przez Radę Pedagogiczną 15 czerwca 2005 roku.

  >> więcej
 • Logo MDK

  Misja MDK

  W załączeniu MISJA, CELE i ZADANIA Młodzieżowego Domu Kultury im. w. Broniewskiego w Kaliszu

  >> więcej
 • Zasady naboru do MDK 2018/2019!

  W załączeni dokumenty regulujące zasady naboru uczestników na zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury w Kaliszu: "Zasady rekrutacji do MDK Kalisz", "Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019", "Deklaracja kontynuacji", "Wniosek kandydata" i "Zgłoszenie uczestnika"- do pobrania

  >> więcej
 • Regulamin uczestnika MDK

  W załączeniu Regulamin uczestnika zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury w Kaliszu

  >> więcej
 • Regulamin Półkolonii MDK

  W załączeniu "Regulamin Półkolonii MDK" obowiązujący od 29 kwietnia 2015 r.

  >> więcej
 • Plan pracy MDK

  W załączeniu Plan pracy MDK na rok szkolny 2018/2019.

  >> więcej
 • Program wychowawczy MDK

  W załączeniu Program wychowawczy MDK z uwzględnieniem działań profilaktycznych MDK 2018/2019.

  >> więcej
 • Nadzór pedagogiczny

  W załączeniu Plan nadzoru pedagogicznego MDK na rok szkolny 2017/2018 oraz Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej z roku szkolnego 2016/2017.

  >> więcej
 • Ewaluacja wewnętrzna oraz zewnętrzna

  Zapraszamy do zapoznania się z raportem z ewaluacji wewnętrznej 2017/2018 "Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne" oraz treścią "Raportu z ewaluacji problemowej" przeprowadzonej w Młodzieżowym Domu Kultury w Kaliszu w dniach od 29 lutego do 10 marca 2016 r. przez zespół ewaluatorów z Kuratorium Oświaty w Poznaniu. W badaniach uczestniczyli wychowankowie, rodzice, pracownicy pedagogiczni i dyrekcja placówki.

  >> więcej
 • Logo MDK

  Rada Rodziców MDK

  W załączeniu Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury im. W. Broniewskiego w Kaliszu obowiązujący od 1 września 2011 roku.

  >> więcej
 • Regulamin strony

  W załączeniu REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Kaliszu www.mdk.kalisz.pl

  >> więcej