Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Fabryczna 13-15, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl
e-mail: mdk.konkursy@op.pl

A A A

Postaw na rodzinę 2012

Wszystkie występy zostały nagrodzone gromkimi brawami, a ponato uczestnicy prezentacji z rąk Pana Jacka Konopki Wiceprezydenta Miasta Kalisza i Pana Janusza Sibińskiego z-cy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych odebrali drobne upominki. Świetlice otrzymały zestwy do pracy terapeutycznej.Na zakończenie prezentacji, ze słowami "...do przodu Polskooooo!" dzieci i goście przeszli na słodki poczęstunek.
Świetlice spotykają się w MDK co roku. Przegląd odbywa się w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r.

 • V Przegląd Świetlic MDK 2012
 • V Przegląd Świetlic MDK 2012
 • V Przegląd Świetlic MDK 2012
 • V Przegląd Świetlic MDK 2012
 • V Przegląd Świetlic MDK 2012
 • V Przegląd Świetlic MDK 2012
 • V Przegląd Świetlic MDK 2012
 • V Przegląd Świetlic MDK 2012
 • V Przegląd Świetlic MDK 2012
 • V Przegląd Świetlic MDK 2012
 • V Przegląd Świetlic MDK 2012
 • V Przegląd Świetlic MDK 2012
 • V Przegląd Świetlic MDK 2012
 • V Przegląd Świetlic MDK 2012
 • V Przegląd Świetlic MDK 2012