Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Fabryczna 13-15, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl
e-mail: mdk.konkursy@op.pl

A A A

Pejzaże Kalisza - KULISIEWICZ I JA

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w Konkursie Plastycznym "Pejzaże Kalisza - KULISIEWICZ I JA". Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo z dwóch powodów. Po pierwsze organizowana jest w ramach obchodów Roku Tadeusza Kulisiewicza, a po drugie Prezydent Miasta Kalisza objął konkurs honorowym patronatem. Wystarczy wykonać pracę poświęconą Kaliszowi, w dowolnej technice, ale zachęcamy do technik graficznych i rysunkowych, stosowanych przez Mistrza Kulisa, na formacie nie mniejszym niż A3 i dostarczyć do MDK do 20 maja 2019 r.. Czekamy na prace ze szkół podstawowych i średnich, również artystycznych, placówek oświatowych i kulturalnych oraz uczestników indywidualnych. Otwarcie wystawy połączone z wręczeniem nagród nastąpi w czerwcu w Młodzieżowym Domu Kultury. O przyznanych nagrodach i wyróżnieniach laureaci zostaną poinformowani oddzielnym pismem. Werdykt jury zamieścimy także na stronie. Regulamin konkursu oraz kartę znajdziecie w zakładce KONKURSY