Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Fabryczna 13-15, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl
e-mail: mdk.konkursy@op.pl

A A A

FINAŁ V literackiej gry miejskiej w MDK czerwiec 2014

W sobotę 7 czerwca odbyła się V jubileuszowa gra miejska "Kaliszanie Piszący - Kalisz utracony" zorganizowana w setną rocznicę zburzenia miasta o najpiękniejszych nocach i dniach przez Stowarzyszenie im. H. Sutarzewiczowej. W tym roku kanwą gry była powieść Marii Dąbrowskiej "Noce i dni". W grze zostały wykorzystane fragmenty, w których autorka opisuje miasto i tragedię, jaka je spotkała w 1914 r. Więcej o przebiegu gry na www.kaliszaniepiszacy.blogspot.com W Młodzieżowym Domu Kultury, gdzie spotkali się wszyscy uczestnicy gry na uroczystym podsumowaniu i losowaniu nagród, można także obejrzeć (do końca sierpnia wystawę), na której eksponowane są plakaty i plansze przygotowane na potrzeby gry.