Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Teatralna 3, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl
e-mail: mdk.konkursy@op.pl

A A A

Dzieci teeeż bajki piszą... rozstrzygnięty!

 

Regulamin konkursu „Dzieci też bajki piszą”

Organizator konkursu: Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu

Cele konkursu:
– wzbudzenie w uczestnikach kreatywności
– stworzenie własnej bajki
– propagowanie czytelnictwa

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klas 3-6 szkoły podstawowej i polega na napisaniu bajki (dowolnej długości) o tematyce związanej ze świętami Bożego Narodzenia.

2. Uczestnicy pracują indywidualnie.

3. Forma pisanego tekstu - proza

4. Uczestnicy mogą (nie muszą) skorzystać z proponowanych tematów:

- Fabryka bombek
- Cudowny prezent
- Bałwanek, który przemówił ludzkim głosem
- Chory Mikołaj
- Niezwykła choinka

5. Do bajki należy wykonać co najmniej jedną ilustrację dowolną techniką.

6. Gotową bajkę w wersji papierowej lub elektronicznej (zapisanej w formie pdf) należy oddać do końca 15 stycznia na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Teatralna 3
62-800 Kalisz
(tel. 62 767-25-21) lub magdalena.zarnecka@mdk.kalisz.pl

7. Na pracy muszą znajdować się następujące dane:

-tytuł, pracy, imię i nazwisko autora,
-wiek i klasa,
-nazwa szkoły / placówki
-dane kontaktowe

8. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych dla potrzeb organizatora zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U.2018 oraz przekazanie praw autorskich i wyrażeniu zgody na publikację pracy.

Kryteria oceny oraz nagrody:

1. Jury oceniając weźmie pod uwagę oryginalność treści oraz ilustracje.
2. Organizator przyzna nagrody i wyró
żnienia.
3.
Laureat I miejsca oprócz nagrody rzeczowej będzie miał możliwość zaprezentowania swojej bajki na forum Miasta Kalisza.