Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Teatralna 3, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl

A A A

Nowy KONKURS w MDK

 

Młodzieżowy Dom Kultury serdecznie zaprasza do udziału
w pierwszej edycji konkursu plastycznego:

CZEGO NAUCZYŁ MNIE MÓJ TATA

 

Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie pracy przestrzennej, na dowolny temat, która ma pokazać umiejętności jakie uczestnik nabył od swojego Ojca. Celem konkursu jest przede wszystkim pogłębianie umiejętności warsztatowych w zakresie tworzenia sztuki użytkowej, rozwijanie twórczej inwencji, zachęcanie do działania oraz kształtowanie szacunku do członków rodziny.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i średnich, również artystycznych, wychowankowie placówek oświatowo – wychowawczych, kulturalnych, podopieczni świetlic socjoterapeutycznych i warsztatów zajęciowych oraz uczestnicy indywidualni.

Prace należy dostarczyć do MDK ul. Teatralna 3 do 6 maja 2024 r.. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród planujemy na 22 maja w Galerii SZATNIA MDK. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni pisemnie. Informacje zostaną także zamieszczone na stronie PLACÓWKI. Szczegóły konkursu w załączonym REGULAMINIE.