Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Teatralna 3, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl
e-mail: mdk.konkursy@op.pl

A A A

Zawieszenie zajęć w MDK

Od 12 do 10 kwietnia br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe (w tym MDK) zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Wychowankowie


Co najmniej do Świąt się nie zobaczymy.
Dyrekcja i nauczyciele MDK dołożą wszelkich starań, żeby wspomóc rozwój zainteresowań i pasji dzieci i młodzieży w obecnej sytuacji. Wzajemne wsparcie pozwoli zrealizować ten cel. I dlatego…

· będziemy się kontaktować z Wami przez stronę placówki www.mdk.kalisz.pl, Facebooka i inne kanały komunikacji,

· będziemy systematycznie zamieszczać propozycje zajęć, ale jesteśmy także gotowi, by rozmawiać z Wychowankami i Państwem, pisać do siebie, reagować na informacje i sugestie z Waszej strony,

· postaramy się, aby nasze propozycje były czasem relaksu dla dzieci i całych rodzin i nie odbywały się pod jakąkolwiek presją,

· udostępniamy adresy mailowe wszystkich nauczycieli (prosimy w tym celu o kontakt z Sekretariatem MDK 62 767 25 21, mdk.kalisz@op.pl), oni wspólnie z Państwem ustalą zasady/warunki kontaktu.


Dzisiaj my dorośli: nauczyciele i rodzice, a przez nasze postawy także dzieci i młodzież, dostajemy bardzo trudną lekcję życia. Odróbmy ją razem.