Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Teatralna 3, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl

A A A

Zapraszamy do nowych grup pracowni języka niemieckiego!

 

Pracownia języka niemieckiego będzie działać we wtorki i środy:)

 

Godziny zajęć do ustalenia; zajęcia odbywają się w niewielkich grupach, podzielone pod względem wieku i kompetencji językowych, pracujemy w oparciu o autorski program nauczania, w którym uwzględniona jest podstawa programowa dla szkół na danym etapie nauki języka nowożytnego, uczniowie pracują w oparciu o podręczniki, materiały przygotowane przez nauczyciela, dbamy o rozwój całej grupy i staramy się uaktywnić najlepsze strony każdego z Was!

Wtorek:

1. Nowa grupa dla najmłodszych: zapraszamy uczestników klas 1-3 (zajęcia 45 min.)

2. Grupa kontynuacja klasy IV (zajęcia 90 min.)

3. Grupa kontynuacja ( zajęcia 90 min.) dla uczestników od 14 roku życia uczących się minimum rok języka

Środa:

1. Nowa grupa klasy VII: rozpoczynasz naukę języka w klasie VII- ta grupa jest dla Ciebie:)

2. Grupa kontynuacja klasy IV- VI (zajęcia 90 min.)

3. Grupa L.O. (zajęcia 90 min.) dla uczestników od 15 roku życia uczących się minimum 4 lata, chcesz rozwijać swoje umiejętności językowe na każdym polu, może myślisz o maturze z j. niemieckiego lub egzaminie DSD, w tej grupie znajdziesz swoje miejsce:)

 

Ostateczny przydział do grup jest ustalany przez nauczyciela po rozmowach z uczestnikami i rodzicami!
Kontakt z p. Magdaleną Mazurowską w dniach dyżurów poniedziałek, wtorek, czwartek 15.00 - 17.00) lub magdalena.mazurowska@mdk.kalisz.pl