Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Fabryczna 13-15, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl
e-mail: mdk.konkursy@op.pl

A A A

Zaklinanie Wiosny 2012

pod dyrekcją Pana Profesora Andrzeja Ryłki, który czasami odstępował pałeczkę chórzystkom - studentkom Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu. Chór Nauczycielski powstał jesienią 2009 roku z inicjatywy Panów: Janusza Pęcherza Prezydenta Miasta Kalisza oraz Mariusza Wtczaka Naczelnika Wydziału Edukacji. Od początku dyrygentem chóru jest Pan Andrzej Ryłko, który jest jednocześnie profesorem Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego UAM w Kaliszu i Uniwersytetu Łódzkiego. Repertuar chóru jest przekrojowy - od muzyki dawnej aż po czasy współczesne. Są tam zarówno utwory sakralne jak i lżejsze, również związane z folklorem. Szczególną część repertuaru stanowi muzyka kompozytorów polskich.

Dopisała również publiczność - od najmłodszych uczestników MDK po słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Miło było nam także gościć Pana Dariusza Grodzińskiego Wiceprezydenta Miasta Kalisza, Panią Barbarę Wrzesińską Wiceprzewodniczącą Rady Miasta i Pana Mariusza Witczaka Naczelnika Wydziału Edukacji.

  • Koncert Wiosenny
  • Koncert Wiosenny
  • Koncert Wiosenny
  • Koncert Wiosenny
  • Koncert Wiosenny
  • Koncert Wiosenny
  • Koncert Wiosenny
  • Koncert Wiosenny