Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Fabryczna 13-15, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl
e-mail: mdk.konkursy@op.pl

A A A

X Prezentacje Teatrzyków Przedszkolnych 2011

I to właśnie do tego przedszkola powędrował Pluszowy Miś i nagrody. II miejsce prezentacji zajęło Publiczne Przedszkole nr 20 za „Inną bajkę”, a III nagrodę otrzymało Publiczne Przedszkole nr 9 za widowisko słowno-muzyczne pt. „Pani Jesień dary niesie”. Pozostałe przedstawienia zostały wyróżnione za swoje propozycje: Publiczne Przedszkole nr 12 za przedstawienie „Sześć kucharek”, Szkoła Podst. Nr 12 za „Dżońcio” i „Zoo” oraz Publiczne Przedszkole nr 11 za inscenizację pt. „Dwie mamy”. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez Młodzieżowy Dom Kultury.

 • X Prezentacje Teatrzyków Przedszkolnych
 • X Prezentacje Teatrzyków Przedszkolnych
 • X Prezentacje Teatrzyków Przedszkolnych
 • X Prezentacje Teatrzyków Przedszkolnych
 • X Prezentacje Teatrzyków Przedszkolnych
 • X Prezentacje Teatrzyków Przedszkolnych
 • X Prezentacje Teatrzyków Przedszkolnych
 • X Prezentacje Teatrzyków Przedszkolnych
 • X Prezentacje Teatrzyków Przedszkolnych
 • X Prezentacje Teatrzyków Przedszkolnych
 • X Prezentacje Teatrzyków Przedszkolnych
 • X Prezentacje Teatrzyków Przedszkolnych
 • X Prezentacje Teatrzyków Przedszkolnych
 • X Prezentacje Teatrzyków Przedszkolnych
 • X Prezentacje Teatrzyków Przedszkolnych