Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Teatralna 3, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl
e-mail: mdk.konkursy@op.pl

A A A

Warsztaty z muzyką i sztuką dawną 28 czerwca - 2 lipca

Program:

Dzień pierwszyFilmowa podróż z Festiwalem SCHOLA CANTORUM oraz zajęcia plastyczne przy wykorzystaniu różnorodnych materiałów

Dzień drugi Zajęcia praktyczne z Zespołem Muzyki Dawnej ALLA SEMIBREVE (poznanie instrumentów dawnych, zapoznanie z techniką gry na instrumentach, próba opracowania dwóch utworów średniowiecznych)

Dzień trzeciWarsztaty rzeźbiarskie:  Muzyka w rzeźbie/ Czy muzykę można ule
Prowadząca: prof. UAM dr hab. Beata Kotecka

Dzień czwarty - Jak dawniej tańczono?
Prowadząca: Violetta Graczyk

Dzień piątyWarsztaty plastyczne:  Muzyka dawna farbą malowana
Inspiracja: prace uczestników Ogólnopolskiego Konkursu "Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną"