Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Fabryczna 13-15, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl
e-mail: mdk.konkursy@op.pl

A A A

Warsztaty rzeźbiarskie w MDK kwiecień 2015

Pani Beata Solińska w podziękowaniu za atrakcyjnie przeprowadzone zajęcia, poświęcony czas i okazane serce oraz przekazywanie pozytywnej energii otrzymała od uczniów upominek własnoręcznie przez nich wykonany.