Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Fabryczna 13-15, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl
e-mail: mdk.konkursy@op.pl

A A A

Tylko Dance Ma Sens - kwiecień 2018

 

o wrażeniach jurorów ze Spotkań przeczytacie na: www.faktykaliskie.pl