Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Teatralna 3, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl
e-mail: mdk.konkursy@op.pl

A A A

Teatr Pobocze – zdania na czas kwarantanny

 

Po pierwsze - bardzo proszę wszystkich o dokładne nauczenie się tekstów dwóch realizowanych dramatów tj. „Błąd Wewnętrzny” i „Słabi”Po drugie – codziennie wykonujcie ćwiczenia dykcyjne:

 

1. Szedł Mojżesz przez morze jak żniwiarz przez zboże, a za nim przez morze cytrzystki szły.

2. Paluszki cytrzystki nie mogą być duże, gdyż w strunach cytry uwięzłyby.

3. Pop popadii powiada, że chłop pobił sąsiada.

4. Trzmiel na trzosie w trzcinie siedzi z trzmiela śmieją się sąsiedzi.

5. Warszawa w żwawej wrzawie w warze wrze o Warszawie.

6. Król królowej taranrulę włożył czule pod koszulę.

7. Truchtem tratują okrutne krowy Rebeki mebel alabastrowy.

8. Dromader z Durbanu turban pożarł panu.

9. Teatr gra w grotach Dekamerona grom gruchnął w konar rododendrona.

10. Powstały z wydm widma w widm zwały wpadł rydwan.

11. Puma z gumy ma fumy a te fumy to z dumy.

12. Przy karczmie sterczy warsztat szlifierczy.

13. Cienkie talie dalii jak kielichy konwalii.

14. Pan ślepo śle, panie pośle!

15. Taka kolasa dla golasa to jak melasa dla grubasa.

16. Drgawki kawki wśród trawki – sprawką czkawki te drgawki.

17. Naiwny nauczyciel licealny nieoczekiwanie zauważył nieostrożnego ucznia, który nieumyślnie upadł na eukaliptus.

18. Akordeonista zaiste zainteresował zaufanego augustyniallusa etiudą.

19. Coala i boa automatyzują oazę instalując aerodynamiczny aeroplan.

20. Paulin w Neapolu pouczył po angielsku zainteresowanego chudeusza, co oznaczają rozmaite niuanse w mozaice.

21. Augustyn przeegzaminował Aurelię z geografii, próbując wyegzekwować wiadomości o aurze Australii i Suezie.

22. Euforia idioty zaaferowała jednoosobowe audytorium uosobionego intelektualisty.

23. Nieoczekiwany nieurodzaj w Europie oraz nieumiejętna kooperacja państw zaalarmowały autorów przeobrażeń.

M. Graf