Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Fabryczna 13-15, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl
e-mail: mdk.konkursy@op.pl

A A A

Pracownia języka niemieckiego

W roku szkolnym 2016-2017 zajęcia z jęz. niemieckiego będą się odbywać we wtorki i czwartki w czterech grupach:
Grupa dla klas 0-3 pt. „Pierwsza przygoda z językiem niemieckim”
Grupa dla klas 4-6 
Zajęcia dla klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (różne grupy zaawansowania, w programie m. in. pomoc przy bieżących tematach szkolnych, przygotowanie do testów gimnazjalnych, konwersacje, zagadnienie gramatyczne, praca z tekstem czytanym i słuchanym, pisanie krótkich wypowiedzi pisemnych)

Zajęcia są bezpłatne, obowiązuje jedynie składka na Radę Rodziców! Dla uczestników zajęć możliwość udziału w wymianie polsko-niemieckiej organizowanej przez MDK Program nauki dostosowany do możliwości i potrzeb danej grupy Praca w małych grupach sprzyjająca indywidualizacji potrzeb uczniów

Zapraszamy