Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Fabryczna 13-15, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl
e-mail: mdk.konkursy@op.pl

A A A

PATRIMONIUM podczas Święta Miasta

W części  II.  zobaczyliśmy najstarszą grupę TPiT „PATRIMONIUM”  w polskich tańcach narodowych; polonezie i kujawiaku z oberkiem w choreografii Stanisława Nowaka – Tarnawy i Piotra Morawskiego.

Koncert zgromadził pod sceną wielu miłośników tańca, dzięki którym nie zabrakło oklasków i słów z gratulacjami motywujących do dalszej intensywnej pracy zespołu.