Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Teatralna 3, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl

A A A

Nocka w MDK za nami, działo się :)

 

REGULAMIN IMPREZY „Nocka w MDK”

2 czerwca 2023 r.

Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu


1. „Nocka w MDK” jest częścią programu wychowawczego i formą integracji uczestników zajęć w MDK.

2. Impreza odbywa się z piątku na sobotę, w godzinach od 19.00 (w piątek) do 9.00 (w sobotę).

3. Nauczyciele oraz Rada Młodzieży MDK przygotowują plan działań i warsztatów dla uczestników nocki.

4. Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele uczący w placówce.

5. W spotkaniu mogą wziąć udział wszyscy uczestnicy zajęć pracowni MDK od 12 roku życia.

6. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dostarczenie nauczycielowi danej pracowni lub do sekretariatu MDK zgody na udział w imprezie - zgodę można dostarczyć w dniu imprezy!

8. Na „Nockę w MDK” uczestnicy przynoszą ze sobą:

śpiwór lub koc, poduszkę

materac lub karimatę

latarkę

piżamę lub wygodne rzeczy do spania

przybory toaletowe (szczoteczka do zębów + pasta)

obuwie zmienne

materiały związane z realizacją programu imprezy, zaplanowanego przez organizatorów, np.: strój na dyskotekę, gry planszowe, filmy, itp.,

prowiant (przy czym zabronione jest przynoszenie i spożywanie niezdrowego jedzenia typu chipsy czy napoje gazowane) - ze składki 10 zł/osobę zostanie zakupiona też pizza dla wszystkich

9. Podczas spotkania obowiązuje zakaz przynoszenia urządzeń elektronicznych, wyjątek stanowią telefony komórkowe.

10. W czasie trwania spotkania uczestnicy nie mogą samodzielnie opuszczać budynku MDK.

11. Cisza nocna w trakcie imprezy obowiązuje od godz. 24.00 do godz. 6.00.

12. Rodzice (prawni opiekunowie) uczestników nocki zobowiązują się do:

zapewnienia możliwości kontaktu telefonicznego z nauczycielami (włączony telefon),

natychmiastowego odebrania ucznia z imprezy w razie jego złego samopoczucia lub innych sytuacji kryzysowych.

13. Przed opuszczeniem szkoły (w sobotę) uczniowie są zobowiązani do uporządkowania sprzętu i użytkowanych pomieszczeń.

14. Obowiązkiem każdego uczestnika nocnego spotkania oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) jest zapoznanie się z powyższym regulaminem i przestrzeganie jego zapisów.