Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Fabryczna 13-15, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl
e-mail: mdk.konkursy@op.pl

A A A

Nagroda Prezydenta dla MDK

XIX Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży, organizowany przez Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień, po raz kolejny zakończył się dla naszej placówki sukcesem. MDK otrzymał NAGRODĘ PREZYDENTA MIASTA KALISZA. Stało się to dzięki uzdolnionym wychowankom pracowni plastycznych. W poszczególnych kategoriach wiekowych - I NAGRODĘ zdobyła Adrianna Bartoszek, II NAGRODĘ Norbert Urbaniak, III NAGRODĘ Zuzanna Kowalczyk. Wielu młodych artystów odebrało, podczas uroczystości otwarcia wystawy pokonkursowej, także wyróżnienia. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Adrian Jerz, Paulina Kołodziejczyk, Róża Niczyporuk, Michał Machowski i Norbert Urbaniak. Gratulujemy laureatom i ich opiekunom artystycznym: Pani Bogusi Kowalczyk i pani Marcie Dutce.