Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Fabryczna 13-15, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl
e-mail: mdk.konkursy@op.pl

A A A

Nadzór pedagogiczny

W załączeniu Plan nadzoru pedagogicznego MDK na rok szkolny 2017/2018 oraz Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej z roku szkolnego 2016/2017.