Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Fabryczna 13-15, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl
e-mail: mdk.konkursy@op.pl

A A A

MDK na Targach Edukacyjnych marzec 2014

VII Targi Edukacyjne w Kaliszu i kolejna wykorzystana okazja do zaprezentowania swojej oferty przez Młodzieżowy Dom Kultury. Stoisko promocyjne poświęciliśmy imprezom organizowanym przez MDK dla dzieci i młodzieży z kaliskich przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych i kulturalnych. Na scenie natomiast zaprezentowaliśmy wycinek zajęć, które prowadzimy dla dzieci (od 5 roku życia), młodzieży szkolnej i braci studenckiej.

 • VII Targi Edukacyjne
 • VII Targi Edukacyjne
 • VII Targi Edukacyjne
 • VII Targi Edukacyjne
 • VII Targi Edukacyjne
 • VII Targi Edukacyjne
 • VII Targi Edukacyjne
 • VII Targi Edukacyjne
 • VII Targi Edukacyjne
 • VII Targi Edukacyjne
 • VII Targi Edukacyjne
 • VII Targi Edukacyjne
 • VII Targi Edukacyjne
 • VII Targi Edukacyjne
 • VII Targi Edukacyjne
 • VII Targi Edukacyjne
 • VII Targi Edukacyjne