Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Teatralna 3, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl

A A A

LISTY uczestników zajęć MDK ogłoszone...

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Wychowankowie i Kandydaci

 

Uprzejmie informujemy, że w MDK zostały wywieszone LISTY kandydatów zakwlifikowanych i niezakwalifikowanych na zajęcia w roku szkolnym 2023/2024. Przypominamy, że informacji o wynikach naboru nie udzielamy telefonicznie.

 

Zgodnie z Zasadami Rekrutacji obecność na pierwszych zajęciach jest potwierdzeniem uczestnictwa. W przypadku nieobecności kandydata zakwalifikowanego miejsce w grupie zajmie kandydat z listy rezerwowej.