Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Fabryczna 13-15, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl
e-mail: mdk.konkursy@op.pl

A A A

Laury dla MDKa - hurra!!

Już po raz 41. w Kaliszu odbywa się niezwykłe święto - Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej SCHOLA CANTORUM. Imprezie towarzyszy konkurs plastyczny, również o zasięgu ogólnopolskim. W Galerii Sztuki im. PROFESORA ANDRZEJA NIEKRASZA, mieszczącej się w budynku Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM, odbyło się w środę 23 stycznia uroczyste otwarcie wystawy 24. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Twórczość Plastyczna Inspirowana Muzyką Dawną”. Wśród piętnastu laureatów z całej Polski, od Gdańska aż po Lublin, znalazł się wychowanek Młodzieżowego Domu Kultury w Kaliszu – MATEUSZ MIELCZAREK, który uczęszcza na zajęcia plastyczne, prowadzone przez Bogusławę Kowalczyk. Na wystawie prezentowane są prace jeszcze trojga wychowanków pani Bogusi: MARCINA DAMPSA, ZUZANNY STACHERY oraz ZUZANNY KARBOWIAK. To dla kaliskiego MDK ogromna radość i powód do dumy, o czym wszystkim gościom wernisażu powiedziała pani Beata Paszak dyrektor placówki. A wśród obecnych znaleźli się organizatorzy konkursu, jurorzy oraz przedstawiciele władz uczelni i miasta: prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz dziekan Wydziału, Mateusz Podsadny wiceprezydent Miasta Kalisza, Tadeusz Skarżyński wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, pani Grażyna Dziedziak naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, Mariusz Witczak naczelnik Wydziału Edukacji oraz wielu innych znamienitych gości, którym w sercu gra muzyka dawna. A o nią na plastycznym święcie SCHOLI CANTORUM zadbał zespół HORTUS MUSICUS z Mielca. Po części oficjalnej młodzi plastycy i ich artystyczni opiekunowie zostali zaproszeni na specjalnie dla nich przygotowane warsztaty w Pracowni Rzeźby i Ceramiki WPA UAM.