Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Fabryczna 13-15, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl
e-mail: mdk.konkursy@op.pl

A A A

Konkurs recytatorski "O Laur Niepodległości"

Finał konkursu odbędzie się w Świebodzinie 1 grudnia 2018 r.. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i dyplomów udziału w finale obu kategorii na zakończenie imprezy. W kulminacji prezentacja laureatów, podczas której jeszcze raz usłyszymy nagrodzone recytacje, które odtworzone będą także w Radiu Wnet. 

Poza konkursem uczestnicy mogą przygotować i zaprezentować na finale formy sceniczne związane  z twórczością lub życiem poetów (uzgodnione  z organizatorami). Prezentacja ta nastąpi podczas obrad komisji konkursowej. W tym czasie odbędą się też tradycyjnie pokazy filmów biograficznych.

Organizatorem XIX Konkursu Recytatorskiego o Laur Niepodległości jest Regionalne Towarzystwo Kultury w Świebodzinie.