Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Fabryczna 13-15, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl
e-mail: mdk.konkursy@op.pl

A A A

Konkurs FOTOGRAFICZNY 2011- rozstrzygnięty

Wszyscy laureaci spotkali się w Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu 25 listopada 2011r, o godz. 12.00 na uroczystym wręczenie dyplomów i nagród. Otwarcie wystawy pokonkursowej odbyło się podczas drzwi otwartych placówki.