Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Teatralna 3, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl
e-mail: mdk.konkursy@op.pl

A A A

Komunikat

 

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Wychowankowie


Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu rozpoczął działalność od poniedziałku 18 maja w formie zajęć stacjonarnych. Pierwsi uczestnicy w MDK pojawili się w środę 20 maja.

Ze względu na trwający wciąż stan zagrożenia epidemicznego zajęcia odbywają się w określonym reżimie sanitarnym. Przekraczając próg MDK przede wszystkim pamiętajcie o odpowiedzialnym zachowaniu: musicie być zdrowi, zdezynfekujcie ręce przy wejściu, na korytarzach zakrywacie usta i nos i w każdej sytuacji utrzymujcie dystans społeczny 1,5 m!

 

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi na czas pandemii procedurami:

- Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Młodzieżowym Domu Kultury w Kaliszu w okresie epidemii koronowirusa

- Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika (niezbędne przed powrotem na zajęcia!) 

Proszę pozostawać w bezpośrednim kontakcie z nauczycielami, którzy wciąż zbierają deklaracje udziału w zajęciach. W miarę swoich możliwości odpowiedzą na pytania i pomogą rozwiać wątpliwości. Jeżeli do tej pory nie dysponowaliście adresem mailowym swojego instruktora, to teraz nic prostszego, wystarczy wpisać jego imie.nazwisko@mdk.kalisz.pl

 

Z poważaniem

Beata Paszak Dyrektor MDK Kalisz