Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Teatralna 3, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl

A A A

Kaliski Chór Nauczycielski zaprasza do swojego grona!

Zespół systematycznie podnosi poziom wykonawczy, co pozwala na realizację programu z literatury chóralnej, zarówno polskiej, jak i angielskiej, hiszpańskiej, francuskiej, obejmującego utwory od epoki średniowiecza po muzykę współczesną. Tak bogaty repertuar jest prezentowany na koncertach, przeglądach i konkursach muzycznych lokalnych, ogólnopolskich, a także zagranicznych. Zespół bierze udział w życiu kulturalnym Kalisza, angażując się w wiele przedsięwzięć, jak np.: Dni Kalisza – Święto Rzeki Prosny, Festiwal MultiArt (niezapomniany koncert z zakresu muzyki alternatywnej wraz z zespołem REBEKA na Kaliskim Rozmarku w 2019). Każdego roku Chór zaprasza kaliszan na Koncert Kolęd i Drogę Krzyżową Środowisk Twórczych do Katedry Kaliskiej. W roku 2011 zespół wziął udział w X Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Krosnowicach, rok później w Ogólnopolskim Festiwalu Chórów Nauczycielskich. W roku 2013 zaprezentował się w konkursie Chóralnym w Spittal a.d. Drau w Austrii. Rok 2014 przyniósł zespołowi jedną z dwóch głównych nagród na Festiwalu Sacra Ecclesiae w Tarnowie, a 2019 - Brązowy Medal na Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Sakralnej w Tykocinie oraz udział w XIV Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Varsovia Cantat. W roku 2021 zaśpiewał na 43 Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu.

W bieżącym roku Kaliski Chór Nauczycielski wziął udział w XXX Wielkopolskich Spotkaniach Chóralnych „Carmen Sacrum Festiwal” oraz w X Międzynarodowym Konkursie i Festiwalu Chóralnym „Per Musicam Ad Astra” im Mikołaja Kopernika w Toruniu. Program, który przedstawił podczas zmagań konkursowych przyniósł efekt w postaci Brązowego Dyplomu.