Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Fabryczna 13-15, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl
e-mail: mdk.konkursy@op.pl

A A A

I nagroda w Międzynarodowym Konkursie 2012

W Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "SPORT" w kategorii: osoby niepełnosprawne bez względu na wiek I NAGRODĘ otrzymała Monika Matyjak z Młodzieżowego Domu Kultury w Kaliszu. Konkurs organizowany jest przez Fundację "Wspólnota Gdańska" pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdańska. Sukces odniósł także Paweł Kucharski z MDK, który otrzymał wyróżnienie. Laureaci należą do Integracyjnego Klubu Osób z Niepełnosprawnością "Tęcza", który prowadzi Pani Beata Solińska.