Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Teatralna 3, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl
e-mail: mdk.konkursy@op.pl

A A A

Ewaluacja wewnętrzna - ankiety

 

Szanowni Państwo!!!!!

Drodzy uczestnicy zajęć MDK i rodzice uczestników.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej ewaluacji wewnętrznej prowadzonej

w Młodzieżowym Domu Kultury w Kaliszu. Ewaluacja dotyczy realizacji programu wychowawczego.Uzyskane informacje pozwolą nam udoskonalić pracę naszej placówki.

Aby uzupełnić ankietę należy kliknąć odpowiedni link zamieszczony poniżej:

 

ANKIETA DLA RODZICÓW:

#mce_temp_url#

 

ANIEKTA DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ:

#mce_temp_url#

 

Serdecznie dziękujemy za Państwa pomoc.