Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Fabryczna 13-15, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl
e-mail: mdk.konkursy@op.pl

A A A

Dzień Talentów w MDK 2011

Tytuł - Miejsce Odkrywania Talentów przyznawany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jest to dla naszej placówki ogromne wyróżnienie. W poniedziałkowej uroczystości wzięli udział znamienici goście: Pan Dariusz Grodziński – wiceprezydent Miasta Kalisza, Pani Barbara Wrzesińska – wiceprzewodnicząca Rady Miasta, Pani Adela Przybył – przewodnicząca Komisji Edukacji, Pan Mariusz Witczak – naczelnik Wydziału Edukacji oraz Pani Elżbieta Czarcińska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty, którzy wraz z naszymi wychowankami i ich rodzicami obejrzeli przygotowaną przez młodzież prezentację. Zagrał duet gitarowy, a potem wystąpił Teatr Formy LALA ze swoim pierwszym spektaklem "Une femme". (Kilka dni temu za ten właśnie spektakl zespół otrzymał I miejsce podczas eliminacji do XXXI Rejonowego Przeglądu Teatrów Dzieci i Młodzieży. Teatr Formy powstał w październiku 2010 r., prowadzi go Pani Paulina Gawrońska).

Rok 2011 został ogłoszony przez Panią Katarzynę Hall – Ministra Edukacji Narodowej Rokiem Odkrywania Talentów. Powstała mapa „miejsc odkrywania talentów” i „szkół odkrywców talentów” w całej Polsce. Na tej mapie znalazł się MDK, Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „Schola Cantorum” oraz Zespół Szkół nr 10. Spoczywa na nas szczególny obowiązek dbania o rozbudzanie i rozwijanie możliwości i zdolności młodych kaliszan.

  • Dzień Talentów w MDK
  • Dzień Talentów w MDK
  • Dzień Talentów w MDK
  • Dzień Talentów w MDK
  • Dzień Talentów w MDK
  • Dzień Talentów w MDK
  • Dzień Talentów w MDK