Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Teatralna 3, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl
e-mail: mdk.konkursy@op.pl

A A A

Dary za uśmiech...

 

„Zostań w domu” dla własnego bezpieczeństwa i innych. To hasło dobrze znają dzieci i młodzież z MDK. Ma ono chronić również osoby niepełnosprawne. Dlatego nauczycielka Beata Solińska postanowiła uczestnikom z grupy „Tęcza” dostarczyć materiały plastyczne i ozdoby wielkanocne do domu. Okazało się bowiem, że po przeprowadzonym wywiadzie telefonicznym, wielu uczniów nie posiada żadnych materiałów. Udało się bezpiecznie, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, dostarczyć paczki 15 wychowankom. Radość i uśmiech na twarzy obdarowanych sa dla nas bezcenne.

Zachęcamy rodziców do umożliwienia swoim dzieciom pracy twórczej w tak trudnym dla nich czasie, do chwil wytchnienia od nauki. Pamiętajcie, że kreatywne myślenie i twórcze działanie wspiera proces nauczania i pozwala wyzwalać emocje na zewnątrz.