Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Teatralna 3, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl
e-mail: mdk.konkursy@op.pl

A A A

Czas na konkurs!

 

Regulamin Konkursu Literackiego
KORONAWIRUS - NIE DAJMY SIĘ

· Organizator konkursu:

Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu ul. Teatralna 3

· Współorganizator:

Chrześcijański Ośrodek Pomocy Społecznej CHOPS w Kaliszu ul. Chopina 23

· Cele konkursu:

- rozwijanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji,

- odkrywanie talentów literackich,

- organizacja czasu wolnego,

- integracja środowiska lokalnego poprzez wspólną zabawę

· Adresaci konkursu:

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich piszących.
Konkurs zostanie rozegrany w czterech kategoriach wiekowych:

kat. I - dzieci do lat 10,
kat. II - dzieci i młodzież w wieku: 11-15 lat
kat. III - młodzież w wieku 16-20 lat

· Zasady uczestnictwa:

- Forma wiersza dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców,

- Treść – zgodna z tematem konkursu,

- Praca musi zawierać minimum 10 wersów

- Ilość prac od jednego twórcy dowolna

- Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany

· Prace powinny być podpisane według wzoru:

imię i nazwisko, wiek i klasa, adres e-mail, kontaktowy numer telefonu, szkoła.

· Prace należy dostarczyć tylko w wersji elektronicznej na adres mdk.konkursy@op.pl

· Termin nadsyłania prac - do zakończenia okresu kwarantanny i ogłoszenia powrotu do szkół.

Do pracy należy dołączyć skany/zdjęcia oświadczeń o treści według załącznika nr 1 i 2. Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania wybranego tekstu na stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury.

· Rozstrzygnięcie konkursu:

Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK, a laureaci zostaną osobiście poinformowani o terminie wręczenia nagród