Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego

ul. Fabryczna 13-15, 62-800 Kalisz
tel/fax 62 767 25 21

web: www.mdk.kalisz.pl
e-mail: mdk.konkursy@op.pl

A A A

"Urzeczeni pięknem lasu" w Galerii SZATNIA MDK październik 2014

Podczas wernisażu Panie Małgorzata Hadryś z Nadleśnictwa Kalisz i Grażyna Dziedziak dyrektor MDK wręczyły nagrody i wyróżnienia 12 laureatom oraz upominki wszystkim uczestnikom pleneru, który, warto podkreślić, miał charakter integracyjny. W imieniu naszych wychowanków - uczestników i laureatów leśnego pleneru dziękujemy Nadleśnictwu Kalisz za ciepłe przyjęcie oraz za przekazane nagrody i upominki.

Więcej fotek na FACEBOOKU